İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

Decovision Yapı , stratejik büyüme hedefi ve artan ürün çeşitliliğine bağlı olarak, mevcut kadrolarına yenilerini eklemeye sürekli devam etmektedir. Başkentliler Ahşap Profil Sanayi başarısının ardında, çalışanları tarafından benimsenmiş güçlü kurum kültürü ve prensipleri yer almakta olup, çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan genel politikalar, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır.

İşe Alım Uygulamalarımız

Seçme ve yerleştirme sürecinde, pozisyona bağlı olarak en uygun adayı en etkin yöntemle bulabilmek amacıyla farklı uygulamalarımız söz konusudur.Kişilik envanterleri, genel yetenek testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları kullandığımız yöntemler arasındadır.

Performans Değerlendirme

Çalışanlarımızın etkinliğini, önceden belirlenmiş hedefler ve ölçülebilir kriterler çerçevesinde adil bir şekilde değerlendirmek ve etkinliğini geliştirmek için kişisel performansı artırmak amacı ile uygulamaya aldığımız Performans Değerlendirme Sistemimiz, hedef ve yetkinlik bazlıdır.Değerlendirme sonuçları aynı zamanda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespiti, kariyer planlama, yedekleme ve ödüllendirme araçlarında kullanılmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

* İnsan kaynakları niteliklerinin belirlenmesi

* Seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemlerin oluşturulması ve uygulanması,

* İnsan kaynağına yapılacak yatırım ile şirket performansına katma değer sağlanması,

* İnsan Kaynakları’nın stratejik ortak olarak yönetime katılımının sağlanması,

* Kuruma bağlı, memnun çalışanlar yaratılması,

* Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemlerin geliştirilmesi,

* Çalışanların mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitim imkânlarını sağlamak,

* Çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarının sağlanması,

* Etik değerler çerçevesinde, saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının yaratılması,

* Hedef ve sonuç odaklı çalışmaların yapılması,

* Müşteri istek ve beklentilerinin yerine getirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması,

* Görev alınmak istenen bir kurum olarak önde gelen şirketlerden biri olmak.

Ön Başvuru Formu